Birgitte Gregersen
Salgs- og marketingskoordinator

Direkte nr.: +45 96 14 29 89
Mobil nr. +45 40 47 56 06
Email: bg@hama.dk